North Bidevind Segel
Premium Paneled sails... unmatched combination of design, durability and performance
North Sails Performance Series Upwind Sails
Crosscut Premium
woven Polyester

Performance options available
Radial Warp-oriented
woven Polyester

Performance options available
Radial Polyester laminate
Performance options available

Radial Dyneema* laminate
Added carbon available

 
3DL® laminate sails... överlägsen formstabilitet och fart
Aramid yarn w/North TF2
taffeta films on both sides
Aramid/Carbon blend available

Black Aramid yarn with
lightweight films

Performance films available
Carbon/Black Aramid fibrer
med tunn Mylarfilm

Med Performance Films alternativ
100% Carbon med
med klar, tunn Mylarfilm
Med Performance Films alternativ

3Di thermo-molded komposit foil segel... optimal bidevind prestanda
Aramid/Dyneema*
composite foil
Aramid/Dyneema*
composite foil
Carbon/Dyneema*
composite foil
Carbon/Dyneema*
composite foil
Carbon
composite foil

 

NORTH kodsystem för bidevindsegel
000 ◄ 1:a siffran i koden = primärfiber (eller kompositkärnan i 3Di) 000 ◄ 2:a siffran i koden = sekundär fiber (eller yttre kompositlager i 3Di)
1 = Vävd Polyester 3 = Polyester laminat 5 = Technora
7 = Dyneema* filament tape
9 = Ultra-Carbon fiber
2 = Warp-orienterad vävd polyester 4 = Dyneema* laminat
6 = Aramid 8 = Carbon fiber
M = Modifierad tråd layout
Lägre siffra = LÄGRE E-MODUL (större flexibilitet /hållbarare) Högre siffra = HÖGRE E- MODUL(bättre formstabilitet / kryssfart)
 
* Ultra-high molecular weight polyethylene, produced under the trademark Dyneema® or Spectra®